Uudised
Riiklik Probleemtooteregister avaldas turuosad 2012-10-21

Probleemtoodete register (PROTO) väljastas oktoobris elektroonika tootjavastutusorganisatsioonide turuosad, mis puudutab turule lastud elektroonikaseadmete massi ja kogutud ja taaskasutusse suunatud elektroonikajäätmete massi.

 

Turuosade väljastamine võimaldab rakendada jäätmeseaduse  § 264. 

 

Vastavalt jäätmeseadusele on igal tootjal ja tootjate ühendusel, kes on taaskasutanud probleemtoodetest tekkinud jäätmeid üle keskmise taaskasutamise taseme, õigus nõuda teistelt tootjatelt ja tootjate ühenduselt, kes on probleemtoodetest tekkinud jäätmeid taaskasutanud alla keskmise taaskasutamise taseme, kogumise ja taaskasutamise kulude katmist ulatuses, mis tagab kõikidele tootjatele ja tootjate ühendustele võrdse finantskoormuse, arvestades tootjate või tootjate ühenduste osa turule lastud vastavat liiki probleemtoodete massis.

 

Eesti Elektroonikaromu MTÜ on kogunud ja taaskasutanud rohkem elektroonikajäätmeid kui teised tootjavastutusorganisatsioonid, mistõttu on Eesti Elektroonikaromu teiste tootjavastutusorganisatsioonidega alustanud läbirääkimisi jäätmeseaduse  § 264 täitmiseks.

Aivo Kangus

juhatuse esimees


Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=43

© MTÜ EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kõik õigused kaitstud.