Uudised
Elektroonikaromude kogumist ja taaskasutamist reguleeriv määrus 2009-05-05

Vabariigi Valitsuse määrusega nr 65 (20 aprillil 2009) muudeti elektroonikaromude kogumise ja taaskasutamise korda. Senikehtinud määrus (24. detsembri 2004. a  määrus nr 376) kaotas kehtivuse ning uus määrus jõustus alates 1 maist 2009. Uue määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13173439

Olulisemad muudatused tootjate kohustustes võrreldes senikehtinud korraga on järgmised:

Tootja teeb elektri- ja elektroonikaseadmete tarbijale (edaspidi tarbija) hiljemalt 25. juuniks 2009. a müügikohtade kaudu kättesaadavaks teabe elektroonikaromude tagastamiskohtade kohta (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet).

Tootja peab üheksa kuu jooksul alates määruse jõustumisest rajama vähemalt iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse territooriumile kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti.

Tootja peab tagama vähemalt 4 kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas.

Seoses eeltooduga teatab Eesti Elektroonikaromu kõikidele meiega liitunud tootjatele järgmist:


Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=35

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.