Uudised
PRESSITEADE 2. jaanuar 2007 2007-01-02
Lõuna-Eestisse kavandatakse külmikute käitlemistehast

Eesti suurim elektroonikajäätmete kogumise ja taaskasutamisega tegelev MTÜ Eesti Elektroonikaromu, sõlmis koostöölepingu Soome ühe suurima elektroonikajäätmete ümbertöötlejaga Cool-Finland OY. Viieks aastaks sõlmitud koostöölepingu kohaselt hakkab Eesti Elektroonikaromu Eestist kokkukogutud vanu külmikuid saatma Soome ümbertöötlemiseks, kus toimub nende keskkonnasõbralik käitlemine.

“Kuna Eesti Elektroonikaromust on tänaseks saanud Eesti suurim elektroonikajäätmete koguja ja taaskasutusse suunaja, oli pikaajalise koostöölepingu sõlmimine Cool-Finland OY-ga igati loogiline samm, “ ütles MTÜ Eesti Elektroonikaromu juhatuse esimees Aivo Kangus. “Omades üle-Eestilist kogumisvõrku ning tehes koostööd Kolatakso ja mittetulunduslike taaskasutusorganisatsioonidega, suudame me täna koguda suure osa Eestis olevatest elektroonikajäätmetest, mida tuleb järgnevalt keskkonnasõbralikult käidelda.”

“Lisaks senisele Cool-Finlandi heale koostööle Eesti Elektroonikaromuga, on Cool-Finland OY kaalumas äriprojekti arendamist, mille kohaselt rajatakse lähitulevikus Lõuna-Eestisse tehas, mis hakkaks käitlema Eestist ja Lätist kokkukogutud külmikuid, “ lausus Aivo Kangus. “Tehase rajamine on võimalik tänu meie hallatavale kogumisvõrgule ning Läti külmikute lisanduvale käitlemisele, mis annaks tehase rakendamiseks vajaliku mastaabisäästu.“

Eesti suurim elektroonikajäätmete ja taaskasutusorganisatsioon Eesti Elektroonikaromu, sõlmis Soome ühe suurima elektroonikajäätmete ümbertöötlejaga viieaastase koostöölepingu. Selle kohasel toimetatakse Eesti Elektroonikaromu ja tema koostööpartnerite poolt Eestis kokkukogutud külmikud Soome ning tehase rajamisel edaspidi Eestisse.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu (www.elektroonikaromu.ee) on tootjavastutuse printsiibi alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on ühendada elektri- ja elektroonikaromude maaletoojaid, kogujaid ja ümbertöötlejaid. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Cool-Finland OY (www.cool-finland.fi) omab Forssas, Envitech territooriumil asetsevat ümbertöötlemistehast, kus käideldakse suur osa Soomest kokkukogutud külmikutest. Cool-Finland OYomab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissertifikaate EMAS ja ISO 14001.

Lisainformatsioon:
Aivo Kangus, MTÜ Eesti Elektroonikaromu juhatuse esimees
Tel: + 372 50 79 315, e-mail: info@elektroonikaromu.ee
Rauno Partanen, Cool-Finland OY tegevjuht
Tel: + 358 050 571 88 00; e-mail: rauno.partanen@cool-finland.fi
Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=11

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.